Петах Андрій Васильович

1974 року народження, в 1998 році з відзнакою закінчив медичний факультет Ужгородського Державного університету.

3 1998 по 2000 pік успішно пройшов інтернатуру по хірурriї і отримав рекомендацію Вченої ради університету для подальшої роботи в аспiрантурі.

В період 2000-2002 рp. навчався в клінічній ординатурі з хірургії на базі КМАПО
ім. П. Л. Шупика (м. Київ).
3 2002 року працює хірургом у відділенні мікросудинної та пластичної хiруpriї Нацонального інституту хірурrії і трансплантології ім. О.О. Шалімова АМН Украіни.

У 2004-2006 роках Петах А.В. - Лауреат стипендії Кабінету Mіністрів України
для молодих вчених.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: "Xірургічне лікування хворих
зі складними і великими дефектами тканин голови" Є автором і cпiвавтором понад 65 наукових публікацій в таких виданнях, як Xiрургія України, Трансплантолоriя "Клінічна хірурпя", "Канали пластичної реконструктивної та естетично хірургії", "Пластична хірургія тa eстетична дерматологія" та ін.
Більше 15 патентів України.